W piątek 10 maja 2024 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się turniej mitologiczny. Wzięły w nim udział klasy piąte: 5a, 5b, 5c, 5d.

Uczniowie wykazywali się wiedzą mitologiczną,  rysowali plakat i  czytali mit. Osoby zasiadające na widowni  przygotowały transparenty i okrzyki, za pomocą których dopingowały swoich zawodników. Za zagrzewające do walki hasła oraz kulturalne kibicowanie  klasy zostały nagrodzone dodatkowymi punktami. Grupy sportowe rywalizowały w różnych konkurencjach sprawnościowych, ale również odpowiadały na pytania dotyczące starożytnych igrzysk. Uczestnicy dobrze bawiąc się, utrwalali wiedzę z mitologii. Turniej odbył się w bardzo miłej atmosferze, o czym można się przekonać, oglądając zdjęcia.

Piątoklasiści wykazali się bardzo dobrą znajomością mitologii i świetnie poradzili sobie z zadaniami turniejowymi.  Po wyrównanych zmaganiach laur zwycięstwa przypadł klasie 5a, ale tuż za nią uplasowały się klasy: 5d, 5b i 5c. Nagrodę dla zwycięskiej klasy ufundowała Pani Dyrektor Ewa Zawistowska – zwycięzcy otrzymali opłacony kurs autokaru na wycieczkę do Białegostoku.

Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka polskiego i historii: Panią Dorotę Sadowską, Panią Joannę Gaweł i Panią Ewę Zalewską. Część sportową turnieju poprowadziła Pani Jolanta Dworakowska-Dojlida. W jury zasiadały: Pani Dyrektor Ewa Zawistowska, Pani Danuta Śladewska  i Pani Walentyna Litwin.

Gratulujemy wszystkim  uczestnikom zaangażowania i pomysłowości!