Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
 
Pani Dorota Muczyńska - przewodnicząca
Pan Tomasz Staszewski- wiceprzewodniczący
Pani Kinga Zawadzka-Kraszewska - sekretarz
Pani Kamila Postlep - skarbnik
Pani Anna Kopczewska - członek prezydium
Pan Arkadiusz Pajewski - członek prezydium
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Pani Magdalena Oleksiej - przewodnicząca
Pani Małgorzata Markiewicz- wiceprzewodnicząca
Pani Ewelina Łukaszewicz- członek Komisji Rewizyjnej