Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
 
Pani Dorota Muczyńska - przewodnicząca
Pan Tomasz Staszewski - wiceprzewodniczący
Pani Anna Kopczewska - sekretarz
Pani Małgorzata Markiewicz - skarbnik
Pani Beata Huryń - członek prezydium
Pani Magdalena Bobrowska - członek prezydium
Pani Justyna Kołodko-Bietkał - członek prezydium
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Pan Arkadiusz Pajewski- przewodniczący
Pan Karol Wierzbicki - wiceprzewodniczący
Pani Beata Kowalewska - członek Komisji Rewizyjnej