Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 maja 2024 roku (czwartek) Szkoła Podstawowa w Choroszczy jest zamknięta. Dzień 31 maja 2024 roku (piątek) jest wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-8. W tym dniu w godzinach 7.00 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 27 maja 2024 roku do godziny 15.00 do sekretariatu szkoły. W dniu 31 maja 2024 roku sekretariat szkolny pracuje w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A  w godzinach 7.00 - 15.00,  natomiast sekretariat  w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1  jest  zamknięty.  

Oddziały przedszkolne w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 pracują w godzinach 7.00 - 17.00.

W dniu 31 maja 2024 roku (piątek)  nie ma dowozów i wyżywienia.

Dyrektor szkoły


 

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Choroszczy, za  rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 składające się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
4) informacji dodatkowej
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Choroszczy pod adresem:

W związku z przedstawieniem "Pasja" w dniu 25 marca 2024r. jest zmieniony plan lekcji od 1 do 5 lekcyjnej.


Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż od 22 grudnia 2023r. ( piątek) do 2 stycznia 2024 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy trwa zimowa przerwa świąteczna, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-8. W dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 20 grudnia 2023 roku do godziny 10.00 do sekretariatu szkoły.

W czasie zimowej przerwy świątecznej sekretariat szkolny pracuje w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A  w godzinach 7.00 - 15.00,  natomiast sekretariat  w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1  jest  zamknięty.  

Oddziały przedszkolne w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 pracują w godzinach 7.00 - 17.00.

Od 22 grudnia 2023r. ( piątek) do 2 stycznia 2024 roku (wtorek)  nie ma dowozów.

Dyrektor szkoły


 

 

INFORMACJA !

Na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) od 1 września 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy zostali objęci opieką stomatologiczna przez: Wolf Trade Marcin Wilczko, ul. Nowa, nr 28, 15-343 Białystok, prowadzącym Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Uśmiech” z siedzibą przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok, reprezentowanym przez: Właściciela - Marcina Wilczko

Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Usmiech”, zlokalizowanym przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok.