Na podstawie Zarządzenie nr 327/2022 Burmistrza Choroszczy z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów (dokumenty będą dostępne na stronie szkoły oraz w sekretariatach szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Powstania Styczniowego 26a od 17 lutego 2022r.). Więcej informacji po kliknięciu na tytuł.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

1 marca 2021 – 12 marca 2021 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją

15 marca 2021 – 25 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

26 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1)

29 marca 2021 roku 1 kwietnia 2021 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 kwietnia 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I.

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Po kliknięciu na słowo "Ogłoszenie" pojawią się wymagane dokumenty.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Na podstawie Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów.

Terminy podstawowe:

1. 17.02.2020r.- 28.02.2020r. -  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.  02.03.2020r. - 12.03.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. 13.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 16.03.2020r. - 20.03.2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 23.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.