Uwaga, uczniowie klas VIII i ich Rodzice!

W trudnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa, niemożliwe jest przeprowadzenie Giełdy Szkół w formie tradycyjnej, która od wielu lat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów i ich rodziców. Dlatego też zgodnie z hasłem "#Zostań w domu" przygotowałam materiały, z którymi można zapoznać się nie wychodząc z domu.


Na podstawie Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów.

Terminy podstawowe:

1. 17.02.2020r.- 28.02.2020r. -  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.  02.03.2020r. - 12.03.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. 13.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 16.03.2020r. - 20.03.2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 23.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 

Serdecznie zapraszamy uczniów przyszłych oddziałów zerowych wraz z rodzicami na zajęcia otwarte w dniu 18.02.2020 r. (sala nr 30) i 20.02.2020 r. (sala nr 34) o godz. 9.00, które odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1.