Na podstawie Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów.

Terminy podstawowe:

1. 17.02.2020r.- 28.02.2020r. -  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.  02.03.2020r. - 12.03.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. 13.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 16.03.2020r. - 20.03.2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 23.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.