POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJACEE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania uzupełniającego i czynności z nimi związane

10 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją.

17 czerwca 2024 – 19 czerwca 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

20 czerwca 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

21 czerwca 2024 roku – 25 czerwca 2024 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

26 czerwca 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Dyrektor szkoły


Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, 

Testy sprawnościowe dla uczniów, którzy złożyli wnioski do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna w roku szkolnym 2024/2025, a nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie odbędą się  – 11 czerwca 2024r.  (wtorek) godz. 14.30 (sala gimnastyczna w budynku przy ul Powstania Styczniowego 26a). Uczeń przychodzi z rodzicem.

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo, 

Szkoła Podstawowa w Choroszczy ogłasza nabór do klasy czwartej -  sportowej o profilu piłka nożna dla dziewczynek i chłopców. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym odbywa się od klasy czwartej do szóstej. Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i pasje. W klasie sportowej będzie realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej (4 godziny tygodniowo).

Terminy rekrutacji:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 24 maja 2024r.
  2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych – 4 czerwca 2024r. godz. 15.00 (sala gimnastyczna w budynku przy ul Powstania Styczniowego 26a). Uczeń przychodzi z rodzicem.
  3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 11 czerwca 2024 roku.
  4. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 21 czerwca bieżącego roku szkolnego.
  5. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów – do 28 czerwca 2024 roku. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

8 marca 2024 – 22 marca 2024 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją.

23 marca 2024 – 19 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

22 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

23 kwietnia 2024 roku 30 kwietnia 2024 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 maja 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Dyrektor szkoły


Szkoła Podstawowa w Choroszczy ogłasza nabór do klas czwartych sportowych o profilu piłka nożna oraz piłka siatkowa.

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych odbywa się od klasy czwartej do szóstej. Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i pasje. W klasie sportowej będzie realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej (4 godziny tygodniowo). Przeprowadzenie testów sprawnościowych – 22 marca 2023r.  (środa) godz. 16.00 – 18.00 (w budynku przy ul Powstania Styczniowego 26a). Szczegóły w regulaminie. Wnioski będą dostępne od 22 marca 2022r.