https://www.testportal.pl/test.html?t=9gdg92bFQ98r

Dyrektor

Ewa Zawistowska

 

Wicedyrektorzy

Katarzyna Adamska - Niewiarowska

Beata Gawryluk