Szanowni Państwo, uczniowie klas ósmych,

proszę o zapoznanie się  z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022.


  1.Termin główny egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

  • 25 maja 2021r. (wtorek) godz.9:00 język polski - 120 minut
  • 26 maja 202 r. (środa) godz. 9:00 matematyka - 100 minut
  • 27 maja 2021r. (czwartek) godz. 9:00 język obcy nowożytny - 90 minut

 Wyniki egzaminu podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021r.

Możliwość wydłużenia egzaminu z języka polskiego do 180 minut, z matematyki do 150 minut, języka obcego do 135 minut zgodnie z komunikatem OKE.

  2. Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

 16,17,18 czerwca 2021r.

  3. Zasady organizacji egzaminu w szkole:

 - uczniowie zbierają się w szkole o godz. 8.00 z zachowaniem obostrzeń związanych z Covid-19 ( maseczka zasłaniająca usta i nos, zachowanie odległości, dezynfekcja rąk)

 - uczeń powinien mieć ze sobą: legitymację, długopis z czarnym atramentem,  na matematykę  - linijkę, małą butelkę wody mineralnej,

 - uczeń nie może wnieść na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego oraz innego sprzętu telekomunikacyjnego,

 - uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach przed wejściem na salę egzaminacyjną,

 - w tych dniach obowiązuje strój galowy.


 

Proszę uczniów i rodziców klas ósmych o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów.

Dyrektor szkoły


 

       1.Termin główny egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

  • 25 maja 2021r. (wtorek) godz.9:00 język polski
  • 26 maja 202 r. (środa) godz. 9:00 matematyka
  • 27 maja 2021r. (czwartek) godz. 9:00 język obcy nowożytny

 Wyniki egzaminu podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021r.

        2. Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

 16,17,18 czerwca 2021r.

       3. Czas egzaminu 

  • język polski potrwa 120 minut
  • matematyka potrwa 100 minut
  • język nowożytny potrwa 90 minut 

Możliwość wydłużenia egzaminu z języka polskiego do 180 minut, z matematyki do 150 minut, języka obcego do 135 minut zgodnie z komunikatem OKE