1.Termin główny egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

  • 25 maja 2021r. (wtorek) godz.9:00 język polski
  • 26 maja 202 r. (środa) godz. 9:00 matematyka
  • 27 maja 2021r. (czwartek) godz. 9:00 język obcy nowożytny

 Wyniki egzaminu podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021r.

        2. Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

 16,17,18 czerwca 2021r.

       3. Czas egzaminu 

  • język polski potrwa 120 minut
  • matematyka potrwa 100 minut
  • język nowożytny potrwa 90 minut 

Możliwość wydłużenia egzaminu z języka polskiego do 180 minut, z matematyki do 150 minut, języka obcego do 135 minut zgodnie z komunikatem OKE