1. Termin główny egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024
14 maj 2024 r. (wtorek) godz.9:00 język polski
15 maj 2024 r. (środa) godz. 9:00 matematyka
16 maj 2024r. (czwartek) godz. 9:00 język obcy nowożytny
Wyniki egzaminu podane zostaną do wiadomości 3 lipca 2024 roku