Szanowni Państwo, 

proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć do 29.08.2022r. (wtorek) do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a.

26 września każdego roku świętujemy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji nauczyciele postawili przed uczniami różne zadania.


Zasady poruszania się dzieci po drogach reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.).


Proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć do 2.09.2022r. (piątek) do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1 lub ul. Powstania Styczniowego 26a.