Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie z okazji  Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada na 11.02.2020r.


W grudniu 2019 r. ogłoszono wyniki powiatowego konkursu historyczno-literackiego „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z Małej Ojczyzny”. Organizatorem konkursu była Książnica Podlaska a polegał on na wykonaniu pracy literackiej i plastycznej zainspirowanej lokalnymi legendami, historiami i podaniami. Uczennice klasy V B Judyta Bereziecka i Julia Dziewiątkowska zostały wyróżnione w tym konkursie. 


W dniu 12 grudnia 2019 roku odbył się konkurs kolęd i pastorałek  „ Hej kolęda, kolęda”. Wzięło w nim udział 34 uczniów. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: 0-I oraz II-III. Celem konkursu było kultywowanie pięknej polskiej tradycji kolędowania, uwrażliwianie uczniów na piękno i wymowę kolęd i pastorałek oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania się przed publicznością. 

W ramach organizowanego przez Radę Rodziców cyklu „Z tatą mogę wszystko” w listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim na temat „Jak spędzam czas z tatą”. Celem konkursu było min. rozbudzenie potrzeby wspólnego spędzania czasu dzieci i ojców. Wpłynęło wiele prac zarówno plastycznych jak i literackich.


Uczniowie klas siódmych w dniu 17 grudnia 2019 roku wzięli udział w szkolnych eliminacjach IX Konkursu Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Konkurs ma zasięg wojewódzki i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Instytutu Historii i  Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Trwa od grudnia 2019 roku do kwietnia następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch etapów – eliminacji szkolnych i wojewódzkich.