Pedagog specjalny

 

WspieraMY 

 

 

To co myślisz i czujesz jest dla mnie ważne i chcę Cię poznać takim, jakim jesteś.

 

JOANNA ELWIRA ŚWIRYDOWICZ

Wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni 🙂

Jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem-terapeutą, terapeutą zajęciowym. 

Ukończyłam studia: Edukacja  i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną, Terapia Zajęciowa, Edukacja  i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Pedagogika korekcyjna ( terapia pedagogiczna). 

Skończyłam kursy, m.in:  Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki, Trzy-modułowy kurs z Terapii Behawioralnej z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Szkolenie PECS poziom 1, Trening Zastępowania Agresji w profilaktyce szkolnej. 

Cały czas podnoszę swoje kompetencje
i zdobywam nowe kwalifikacje, ponieważ jestem pasjonatką swojej pracy. Lubię to, co robię.

Mam dziesięcioletnie  doświadczenie
w pracy z dziećmi w różnym wieku, specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi jak i z dziećmi z trudnościami w zachowaniu i nauce, zajmuję się terapią osób
z niepełnosprawnościami, autyzmem, wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Pracuje w Przedszkolu Niepublicznym „Nasze Szkraby” jako terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, terapeuta treningu umiejętności społecznych, Koordynator wczesnego wspomagania. 

Pracowałam w Niepublicznej  Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem jako wychowawca i terapeuta.

 

Prywatnie uwielbiam podróżować i jestem zakochaną mamą w swojej córce.

 

 

 Zakres zadań pedagoga specjalnego:

 1. Świadczenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, wychowawców i nauczycieli.
 2. Prowadzenie badań diagnostycznych nad potrzebami edukacyjnymi uczniów.
 3. Współpraca z psychologiem i pedagogami szkolnymi; wspieranie procesu edukacyjno - wychowawczego.
 4. Koordynowanie opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Kart Pomocy uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 5. Udzielanie pomocy wychowawcom i zespołom nauczycieli m.in.  w opracowaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 6. Współdziałanie z wychowawcami i zespołami nauczycieli w doborze metod, określaniu form kształcenia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 7. Wspieranie procesu integracji uczniów w klasie i na terenie szkoły.
 8. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec swojego dziecka, informowanie na bieżąco o konieczności skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.
 9. Wspieranie procesu rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 10. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z uczniami.
 11. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniom i ich rodzinom.