W dniu dzisiejszym 30.09.2022 w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, w którym kandydowało 6 uczniów. W głosowaniu brali udział uczniowie i uczennice klas 4-8 oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Oddano 437 głosów, w tym 432 głosy ważne.


Artykuł przygotowała uczennica klasy 8 a - Amelia Rząca.


W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój Patron”, przeznaczonym dla uczniów klas 4-8. Aby wziąć w nim udział należy wykonać figurkę swojego patrona z dowolnego materiału i dołączyć do pracy karteczkę z krótką informacją na temat przedstawionej postaci (imię i ewentualne nazwisko patrona oraz kilka faktów z jego życia, cech godnych naśladowania). Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa) i zgłosić do dnia 10 listopada opiekunom Samorządu Uczniowskiego (p. Justyna Wysocka, p. Rafał Popko). Następnie zostanie powołana komisja konkursowa i wyłonione zostaną 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 19 listopada. Z wykonanych prac zostanie stworzona wystawa. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają pochwałę oraz za najlepsze prace oceny z plastyki lub religii.


 

Samorząd Uczniowski organizuje konkurs szkolny „Jan Paweł II - poetyckie wspomnienie”. Jest on przeznaczony dla chętnych uczniów klas 4-8. Aby wziąć w nim udział należy napisać własnoręcznie wiersz na wskazany temat i dostarczyć go opiekunom Samorządu Uczniowskiego (p. Justyna Wysocka, p. Rafał Popko) do dnia 10 listopada w wersji papierowej. Prace mają być podpisane (imię i nazwisko, klasa). Następnie zostanie powołana komisja konkursowa i wyłonione zostaną 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 19 listopada. Prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Nagrodą za wzięcie udziału w konkursie będą pochwały oraz oceny z języka polskiego dla zwycięzców. Zapraszamy.


 

Do konkursu zorganizowanego przez Samorządu Uczniowski zostało zgłoszonych 17 prac uczniów naszej szkoły od 0 do 8 klasy.