W roku szkolnym 2021/2022 klasa Id bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.

   Nasza szkoła bierze udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  „W poszukiwaniu szczęścia…”, która w tym roku skupia się na budowaniu kompetencji oraz rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym.