W roku szkolnym 2022/2023 w dniach 23-25 maja 2023r. 142 uczniów z naszej szkoły pisało egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła wyniki egzaminu wyższe od szkół w powiecie, województwie czy w kraju. Szczegóły w załączniku.


W ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 w dniach 24-26 maja 2022r. po raz kolejny odbył się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła średnie wyniki egzaminu wyższe od szkół w powiecie, województwie czy w kraju.


W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 w dniach 25-27 maja 2021r. w obostrzonych warunkach sanitarnych odbył się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy osiągnęła podobne wyniki, jak szkoły w województwie i wyższe od szkół w powiecie.


W ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 w dniach 16-18 czerwca 2020r. w obostrzonych warunkach sanitarnych odbył się egzamin ośmioklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy znalazła się w gronie szkół, które osiągnęły wysokie wyniki egzaminu ośmioklasisty w województwie podlaskim i kraju.


W ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 w dniach 15-17 kwietnia 2019r. po raz pierwszy odbył się egzamin ośmioklasisty. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy znalazła się w gronie szkół, które osiągnęły najwyższe wyniki egzaminu ośmioklasisty w województwie podlaskim i kraju.