Z powodu śmierci

Pana Macieja Kozłowskiego,

długoletniego pracownika Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

składamy Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

 Dyrektor szkoły  - Ewa Zawistowska

Grono Pedagogiczne

Pracownicy administracji i obsługi