Z radością informujemy, że uczniowie klasy 7d podjęli się wspaniałej inicjatywy, dzieląc się swoją pasją i umiejętnościami gry w gumę z naszymi najmłodszymi uczniami z klas 1 i 2. To nie była tylko okazja do nauki nowej zabawy, ale także moment budowania więzi między starszymi i młodszymi uczniami. W trakcie całego dnia można było zobaczyć, jak uczniowie z klasy 7d cierpliwie tłumaczą zasady i pokazują różne skoki, tworząc atmosferę pełną śmiechu i pozytywnej energii. Młodsi uczniowie z zapałem przyjęli wyzwanie, a ich postępy były imponujące. 


To piękne jak starsi uczniowie stali się mentorami i wzorami do naśladowania dla swoich młodszych kolegów. Dzięki ich zaangażowaniu, przerwy stały się czasem radosnej zabawy i aktywności, która łączy pokolenia.

Serdecznie dziękujemy uczniom z klasy 7d: Sabinie Berezieckiej, Mai Tyneckiej, Zosi Mazurczuk, Sandrze Siemieniuk, Tomaszowi Malinowskiemu oraz Oldze Chrzanowskiej za ich inicjatywę i entuzjazm w dzieleniu się radością z gry w gumę. Jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałą społeczność uczniowską!