Plany nauczycieli uczących w klasach 1-3, I semestr, rok szkolny 2021/2022

Plany nauczycieli uczących w klasach "0" I semestr, rok szkolny 2021/2022

Plany nauczycieli uczących w klasach 4-8, I semestr, rok szkolny 2021/2022

Plany dla klas 4-8 SP, I semestr, rok szkolny 2021/2022

 

Plany dla klas 1-3 SP, I semestr, rok szkolny 2021/2022