Wyniki konkursu szkolnego "Christmas Without Borders - Boże narodzenie bez granic".


Uczennice naszej szkoły Wiktoria Olszyńska i Wiktoria Sadowska  z klasy 7a zostały wyróżnione w powiatowym konkursie plastyczno-literacki „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” zorganizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku we współpracy z Powiatem Białostockim i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

 

Konkurs fotograficzny „Jesienne kolory drzew” odbył się pod honorowym patronatem Rady Rodziców i adresowany był do uczniów klas 4-8. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Napłynęło dużo pięknych zdjęć, które zostały zamieszczone na stronie FB ,,Globalni w Choroszczy” . A oto wyniki:

I miejsce Oliwia Kosk
II miejsce Bartek Piszczatowski
III miejsce Maja Jarończyk