Temat :Present Simple powtórzenie

Notatka do zeszytu:

 

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów.

2. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska.

3. Czynności dziejące się przez dłuższy czas.

 

budowa Present Simple

Zdania twierdzace

podmiot + czasownik + reszta zdania
Liczba pojedyncza
I / you write a letter every day.
He / She / it writes a letter every day.
Liczba mnoga
We / You / They write a letter every day.

(Jak widzisz za wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej, we wszystkich pozostałych osobach forma czasownika jest dokładnie taka sama. W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej należy dodać do czasownika końcówkę -s. Tabelka poniżej przedstawia jakie są zasady pisowni przy używaniu czasownika w omawianej trzeciej osobie liczby pojedycznej.) - tego nie przepisuj

 

pisownia   1 osoba liczby pojedynczej 3 osoba liczby pojedyńczej
w większości przypadków dodajemy -s   I work s/he works
I drive s/he drives
I play s/he plays
I run s/he runs
dodajemy -es jeżeli czasownik kończy się na: -o I do s/he does
-ss I miss s/he misses
-x I mix s/he mixes
-ch I catch s/he catches
-sh I push s/he pushes
spółgłoska + -y = -ies   I cry s/he cries
I fly s/he flies
samogłoska + y dodajemy -s   I buy s/he buys
I say s/he says
I obey s/he obeys

 przeczenia

 

I do not write a letter every day.
(Ja) Nie pisuję listu każdego dnia.

(tworząc przeczenia w czasie Present Simple powinniśmy przed czasownikiem użyć formy do not, która to stanowi formę przeczącą dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej i wszystkich osób liczby mnogiej. Tabelka poniżej pokazuje przeczenia dla wszystkich osób w omawianym przez nas czasie.) - tego nie przepisuj

Liczba pojedyncza
I / You do not write a letter every day.
He / She / It does not write a letter every day.
Liczba mnoga
We / You / They do not write a letter every day.

(Jeżeli chcemy tworzyć przeczenia musimy użyć form przeczących do not lub does not (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej). Przeważnie używane są formy skrócone w przeczeniach, których tworzenie pokazuje kolejna tabelka:

  do not = don't
  does not = doesn't

Warto jest w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przeczeniu, forma czasownika jaka jest użyta jest dokładnie taka sama dla wszystkich osób, włącznie z trzecią osobą liczby pojedynczej. Możemy w dużym uproszczeniu powiedzieć, że formy don't i doesn't jakgdyby 'resetują' czasownik do jego formy podstawowej.) - tego nie przepisuj

 pytania

 

Do you write a letter every day?
Czy   pisujesz list każdego dnia?

Tworząc przytania w czasie Present Simple powinniśmy użyć przed podmiotem zdania czasownik posiłkowy do lub does.

Do + podmiot + czasownik reszta zdania
Do   you + write a letter every day?
Does   s/he + write a letter every day?

(Tabelka poniżej pokazuje tworzenie pytań w omawianym przez nas czasie dla wszystkich osób.) - tego nie przepisuj

Liczba pojedyncza
Do I / you write a letter every day?
Does he / she / it write a letter every day?
Liczba mnoga
Do we / you / they write a letter every day?

(W tym miesjcu warto jest zwrócić uwagę na pytania o podmiot, czyli o wykonawcę określonej czynności. W przypadku tych pytań szyk wyrazów jest dokładnie taki sam jak w zdaniach twierdzących i nie jest konieczne używanie do i does. Warto jest również zapamiętać, że do podstawowej formy czasownika dodajemy -s, dokładnie tak samo jak w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej. Możemy traktować pytania o podmiot jako pytania dotyczące trzeciej osoby liczby pojedynczej.) - tego nie przepisuj

Who likes Susan?
Kto lubi Susan?

(Jeżeli porównamy to pytanie o podmiot ze zwykłym pytaniem, zauważymy jaka jest zasadnicza równica w znaczeniu tych pytań. W pierwszym przypadku pytaliśmy się o osobę, która lubi Susan, czyli pytaliśmy się o podmiot, natomiast w drugim przykładzie podmiotem jest Susan i pytamy się kogo ona lubi.) - tego nie przepisuj

Who does Susan like?
Kogo   Susan lubi?

Present Simple krótkie odpowiedzi

Kolejna tabelka przedstawia w jaki sposób tworzymy krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple dla wszystkich osób. - tego nie przepisuj

Liczba pojedyncza
Do you smoke?   Yes I do. / No, I don't.
Does he smoke?   Yes he does. / No, he doesn't.
Does she smoke?   Yes she does. / No, she doesn't.
Liczba mnoga
Do you smoke?   Yes, we do. / No, we don't.
Do they smoke?   Yes, they do. / No, they don't.

Celowo zostały pominięte krótkie odpowiedzi dla pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, ponieważ zadawanie pytań samemu sobie wydaje się być dosyć dziwne.- tego nie przepisuj

temat: Zapoznanie się z wymaganiami i PSO.

zapoznaj się z prezentacja

 

https://docs.google.com/presentation/d/1TfIv0IfGAb9hgR_7BIAcxyj2b5KmVNQyeqijoFM4kd4/edit?usp=sharing

Jak obliczam Twoja ocenę? - przepisz lub wklej do zeszytu

 • 0 % -23 % - niedostateczny
 • 24 % - 26 % - niedostateczny plus
 • 27 % - 29 % - dopuszczający minus
 • 30 % - 42 % - dopuszczający
 • 43 % - 46 % - dopuszczający plus
 • 47 % - 49 % - dostateczny minus
 • 50 % - 62 % - dostateczny
 • 63 % - 66 % - dostateczny plus
 • 67 % - 69 % - dobry minus
 • 70 % - 82 % - dobry
 • 83 % - 86 % - dobry plus
 • 87 % - 89 % - bardzo dobry minus
 • 90 % - 92 % - bardzo dobry
 • 93 % - 94 % - bardzo dobry plus
 • 95 % - 96 % - celujący minus
 • 97 % - 100 % - celujący


Proszę o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania w placówce w okresie SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 wrzesnia 2020 ROKU


Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), technikach, liceach, szkołach zawodowych i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).