Lekcja nr 19

Temat: Podmiot, orzeczenie, grupa podmiotu i grupa orzeczenia – powtórzenie.


Tematy: Ćwiczenia w domu z przyborami nietypowymi. 


kl.7

Temat : Znaczenie handlu w gospodarce

Czytamy temat ze s.158-160

  1. Wyjaśnij pojęcia:
  2. a) handel zagraniczny - ………………
  3. b) saldo bilansu handlowego - ………………….
  4. c) import- …………………………………….., eksport - …………………….
  5. Krótko opisz czym i z kim handlujemy ( s. 159) - …………………………….

…………………………………………………………………………………….

Pisemnie w zeszycie zad, 3 s. 160

https://www.youtube.com/watch?v=V593Fj2BbUA

Termin 12.05.20 r. ( proszę nie przesyłać zdjęć – wierzę, że pracujecie uczciwie). Miłej pracy.

Kliknij w tytuł