Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do nowo tworzonego oddziału sportowego w klasach 4 o profilu piłka nożna dla chłopców oraz piłka siatkowa dla dziewcząt w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w roku szkolnym 2020/2021.

Terminy rekrutacji

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 29 maja bieżącego roku szkolnego – załącznik 
  2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów.
  3. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 25 czerwca bieżącego roku szkolnego; biorąc pod uwagę możliwości dostępu do lekarza, w indywidualnych przypadkach, termin składania zaświadczeń może zostać wydłużony.
  4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 26 czerwca 2020 roku.

 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji dla pojedynczych uczniów.


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  mogą wziąć udział w zajęciach rewalidacyjnych oraz w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie placówki.


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach przed egzaminem ósmoklasisty z przedmiotów egzaminacyjnych.


Szanowni Państwo!

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej na terenie placówki.