Informujemy, że zaświadczenia z wynikami uczniów po egzaminie ósmoklasisty będzie można odbierać od dnia 3 lipca 2024 od godziny 12.00-15.00, 

w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00 w budynku Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, przy ul. Powstania

Styczniowego 26 A.