Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród młodzieży z sześciu województw (lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) wiedzy na temat ekologicznego rozwoju miast w kontekście Funduszy Europejskich.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Lekcji o Funduszach Europejskich” są zmiany klimatu i sposoby jego ochrony. Uczniowie klas ósmych naszej szkoły, uczestnicząc w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej  w zajęciach projektowych podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie,  dowiedzieli się,  czym są zmiany klimatu, skąd się biorą i jakie mogą mieć konsekwencje dla każdego z nas. Młodzież zapoznała się ze skutkami zmian klimatycznych na podstawie komiksu przygotowanego do projektu oraz filmu zrealizowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Ósmoklasiści poznali także sposoby przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w miastach. Rozwiązując zadania szukali sposobów, jak każdy z nas może dbać o klimat w perspektywie lokalnej w swoich domach i w swojej miejscowości. Na przykładach zrealizowanych projektów z Polski Wschodniej, poznali konkretne inwestycje w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Udział w projekcie „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” umożliwił uczniom naszej szkoły poszerzenie  wiedzy na temat Unii Europejskiej, a także korzyści, jakie daje członkostwo Polski w tej organizacji. Pozwolił również poznać specyfikę funduszy, z jakich mogą korzystać państwa Unii Europejskiej. Był też okazją do nauki i rozwijania umiejętności przez wspólną zabawę, dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, komiksów, zeszytów ćwiczeń, broszur i upominków dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach. Ósmoklasiści poszerzyli wiedzę o  zmianach klimatu oraz poznali działania, które planują wdrożyć w swoich rodzinach, aby wspierać klimat.