Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie,  ręczenie, prześladowanie w Internecie. Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. Cyberprzemoc to –  podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić. Zjawisko elektronicznej agresji może przybierać różne formy: od wysłania obraźliwego SMS-a czy e-maila do koleżanki, aż po założenie komuś fałszywego konta na portalu społecznościowym.


Każde doświadczenie z narkotykami ma wpływ na człowieka, a często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym czy społecznym. Rolą osób dorosłych, edukujących i wychowujących młode pokolenie, jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych, a przede wszystkim – koszty związane z eksperymentowaniem lub szkodliwym używaniem narkotyków przez młodzież. Używanie narkotyków przez młodych ludzi zawsze jest ryzykiem!


Aby zrozumieć dziecko, trzeba postawić się na jego miejscu, a najlepiej znajdować się w dwóch miejscach na raz – wejść w rolę dziecka i jednocześnie pozostawać rodzicem. Ponieważ jednak wszyscy popełniamy błędy i co więcej, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, powinniśmy w sprawowaniu tych ról odwoływać się do autorytetów i sprawdzonych metod postępowania, korzystając z inspirujących doświadczeń rodziców i specjalistów – ich życzliwych praktycznych porad i fachowych wskazówek.


Szanowni Państwo,

zgodnie z sugestią Rady Rodziców w dniach 9 i 10 grudnia 2019r. odbędą się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 7 i 8 w ramach programu Archipelag Skarbów. Program ten posiada pozytywną rekomendację Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową informacją zawartą w załączniku na temat treści i organizacji zajęć. Pragniemy także zaprosić Państwa na szkolenie prowadzone przez trenerów Fundacji Profilaktyka z Pasją, które odbędzie się 10.12.2019 roku (wtorek) o  godzinie 17.00 na auli. 

Małgorzata Czulewicz- pedagog


Szanowni Państwo!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy mają zaszczyt zaprosić Rodziców i wszystkich przyjaciół szkoły na uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w placówce w dniu 8 listopada 2019 r. Początek uroczystości nastąpi o godzinie 11.10. Wszystkich gości zapraszamy do budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 a, do hali gimnastycznej.