Drodzy Uczniowie,

zapraszam Was do wypełnienia ankiety na temat czynników ryzyka i czynników chroniących przed zagrożeniami. Wyniki ankiety posłużą do ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 roku.

 

Dziękuję.

Z pozdrowieniami, Małgorzata Czulewicz