Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Choroszczy na zakończenie roku szkolnego uhonorowała wszystkich swoich uczniów wyjątkowymi paskami. Kolorowe paski dołączone do świadectw, tak jak tradycyjne biało-czerwone, zwracają uwagę na najróżniejsze pasje, talenty, zainteresowana. Nasza szkoła docenia starania uczniów, widzi potrzebę pochylenia się nad każdym wychowankiem, szanuje jego wyjątkowość i potencjał.  

Uczniowie, którzy zdobyli wysokie wyniki nauczania, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz przejawiali aktywność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, tradycyjnie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem - biało-czerwonym paskiem. Paski w innych kolorach trafiły do uczniów, którzy nie zdobyli wymaganej średniej, ale pokazują i dzielą się swoimi umiejętnościami i pasjami:

- niebieski pasek trafił do specjalistów informatycznych, którzy pomagali w naprawie sprzętu, dzielili się wiedzą o programach i aplikacjach komputerowych;

- żółtym paskiem mogli pochwalić się wolontariusze wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, którzy chętnie włączali się w akcje społeczne;

- pasek zielony otrzymały osoby zainteresowane przyrodą, ekologią, dbające o rośliny w klasie i szkole;

- pomarańczowy - trafił do uczniów prowadzących zdrowy styl życia, lubiących aktywny sport, reprezentujących szkołę i klasę w zawodach sportowych;

- pasek różowy otrzymali artyści, uczniowie kreatywni, ludzie sztuki;

- fioletowy pasek został wręczony osobom wnikliwym, odważnym, osobom umiejącym podtrzymać relacje, reprezentującym postawę koleżeńską.