Nasza szkoła bierze udział w programie pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży pt. „Nawigacja w każdą pogodę”.

„Nawigacja w każdą pogodę” to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Program ten jest całkowicie bezpłatną, dostępną online, propozycją pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej. Ta uniwersalna inicjatywa profilaktyczna pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny. Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytut  Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Celem ogólnym „Nawigacji w każdą pogodę” jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym). Cel ten jest realizowany poprzez: zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów, poprawę klimatu szkoły.   

Więcej informacji na tematy programu: https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/