W dniach 17-18 maja już po raz trzeci w naszej szkole został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej pt. Archipelag Skarbów. Jest to program profilaktyki młodzieżowej, w którego zakresie oddziaływania mieści się wychowanie ku miłości i odpowiedzialności.Strategia spotkań z profilaktyką uniwersalną i działania z nią związane miały charakter kompleksowy. Obejmowały swoim zasięgiem uczniów klas siódmych, rodziców i nauczycieli. Szeroki zakres poruszanych zagadnień stał się cenną pomocą dla opiekunów i nauczycieli w pracy nad przeciwdziałaniem zachowaniom problemowym i ryzykownym. Punktem wyjścia w programie podczas sesji warsztatowych z młodzieżą było poszukiwanie szczęścia oraz odwoływanie się do ich najgłębszych marzeń i aspiracji. Realizatorzy zajęć jasno określili granice i zadania rozwojowe przynależne dojrzewaniu. Wskazali, że oswajanie sił wewnętrznych jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo. Czynnikami hamującymi  rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami i nabywania umiejętności społecznych, zawierania znajomości czy budowana relacji  są alkohol i substancje psychoaktywne. Trenerzy ukazali siłę presji grupy rówieśniczej oraz sposoby asertywnego radzenia sobie z nią w relacjach z innymi. Młodzież z uwagą wsłuchiwała  się w te słowa, brała czynny udział w aktywnościach proponowanych przez trenerów.  Uczniowie, za swoje zaangażowanie otrzymywali nagrody (kubki, koszulki, smycze, zakładki do książki). Treści programu Archipelag Skarbów wzbogacone były świadectwami zdrowego stylu życia osób znanych z mediów (sportowców, dziennikarzy, podróżników i innych), którzy w swoim życiu kierowali się szacunkiem do drugiego człowieka, bezinteresowną pomocą potrzebującym, budowali swój świat wartości w oparciu o pozytywne autorytety. Archipelag Skarbów opiera się głównie na przesłaniach przedstawionych za pomocą symboli i metafor. Główne symbole tego programu to gwiazda i skrzynia skarbów. Skrzynia skarbów oznaczała najważniejsze cele, które młodzież chce zrealizować w swoim życiu – szczęście, miłość, przyjaźń, realizację pasji. Pięcioramienna gwiazda była odzwierciedleniem i esencją człowieczeństwa w jego najważniejszych wymiarach: rozumu, ducha, uczuć, ciała i więzi.

Program profilaktyki „Archipelag Skarbów” został sfinansowany przez Urząd Miejski w Choroszczy i wynikał z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.