8 lutego w całej Europie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Tegoroczne działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem: Działajmy Razem! Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy po raz kolejny wzięła udział w tym przedsięwzięciu.


Szkolne obchody DBI oparte były na różnorodnych działaniach inicjowanych przez nauczycieli informatyki, plastyki, nauczycieli biblioteki i świetlicy oraz szkolnego pedagoga i wychowawców klas. 

W świetlicy szkolnej w dniach 7-8 lutego zorganizowany został konkurs  „On Line” - Bezpieczny Internet”.  Uczestnicy mieli do wypełnienia test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, dotyczący zagrożeń
i bezpieczeństwa 
w internecie. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń
i bezpiecznych działań w internecie oraz promowanie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas korzystania z zasobów online.  W konkursie wzięło udział 32 uczniów.
W świetlicy oraz obok gabinetu pedagoga przygotowane zostały gazetki informacyjne pt.: „Netykieta, czyli internetowa etykieta, zbiór zasad dotyczących zachowania w sieci". Na  stronie internetowej szkoły opublikowany został artykuł „Warto wiedzieć ! Zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu". Publikacja skierowana była do uczniów i rodziców. Znajdowały się w niej porady, jak pomóc dziecku unikać zagrożeń i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci. Quizy i łamigłówki, opracowane przez wychowawców świetlicy, przypominające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, ukazały się na grupie "Globalni w Choroszczy". Podczas lekcji zdalnych na informatyce i zajęciach z wychowawcą uczniowie układali e-puzzle, brali udział w teleturnieju, krzyżówkach i  łamigłówkach opracowanych przez pedagoga i nauczycieli. Wszystkie gry udostępnione zostały na portalach Wordwall, JigsawPlanet oraz LearningApps. Uczniowie klas 5b,c wykonali ulotki, zaś na lekcjach plastyki młodzież stworzyła wspaniałe plakaty na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Mając na uwadze troskę i bezpieczeństwo uczniów podczas korzystania z e-zasobów  zapoznano dzieci i młodzież ze stronami internetowymi, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji oraz z numerem telefonu dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. 

Dodatkowo w dniach 7 i 9 marca uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w spotkaniach profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez policję. Funkcjonariuszki, młodsza aspirant Marta Gawieńczyk i młodsza aspirant Joanna Gustak z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku omówiły zachowania ryzykowne, zachęcały uczniów do stosowania się do zasad bezpieczeństwa w sieci takich jak: ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania. Uczniowie mogli także uzyskać podstawowe informacje z obszaru odpowiedzialności prawno-karnej nieletnich.

Za aktywne zaangażowanie społeczności szkolnej w działania profilaktyczne związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu otrzymaliśmy zaświadczenie z Polskiego Centrum Programu Safer Internet
z gratulacjami za inicjatywy szkolne, które przyczyniły się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników internetu.