Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
 
p. Dorota Muczyńska - przewodnicząca
p. Łukasz Czarniecki - zastępca
p. Iwona Adamska - skarbnik
p. Aneta Popławska - sekretarz

 

p. Ewelina Ramotowska - członek

p. Kamila Postlep - członek