Szanowni Państwo, 

Szkoła Podstawowa w Choroszczy ogłasza nabór do klasy czwartej -  sportowej o profilu piłka nożna dla dziewczynek i chłopców. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym odbywa się od klasy czwartej do szóstej. Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i pasje. W klasie sportowej będzie realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej (4 godziny tygodniowo).

Terminy rekrutacji:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 24 maja 2024r.
  2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych – 4 czerwca 2024r. godz. 15.00 (sala gimnastyczna w budynku przy ul Powstania Styczniowego 26a). Uczeń przychodzi z rodzicem.
  3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 11 czerwca 2024 roku.
  4. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 21 czerwca bieżącego roku szkolnego.
  5. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów – do 28 czerwca 2024 roku.