INFORMACJA !

Na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) od 1 września 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy zostali objęci opieką stomatologiczna przez: Wolf Trade Marcin Wilczko, ul. Nowa, nr 28, 15-343 Białystok, prowadzącym Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Uśmiech” z siedzibą przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok, reprezentowanym przez: Właściciela - Marcina Wilczko

Centrum Stomatologii Estetycznej „Perłowy Usmiech”, zlokalizowanym przy ul. Pogodnej 11 C, lok. 2, 15-354 Białystok.