Szanowni Państwo!

Zapisanie dziecka na obiady na rok szkolny 2022/2023 należy zgłosić osobiście poprzez złożenie oświadczenia woli korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Choroszczy do dnia 05 września 2022 roku do godz. 15.00 w sekretariacie dużej i małej szkoły w godz. 7.00-15.00 ( sekretariat w małej szkole będzie czynny od 01. 09. 2022 r. w godz. 7.00-15.00)

We wrześniu opłata za obiady wynosi  74,25 zł ( 15 x 4,95).

Obiady będą wydawane od 12 września 2022 roku.

W październiku cena za obiady może ulec zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące obiadów będą dostępne w zakładce ”STOŁÓWKA SZKOLNA”- AKTUALNOŚCI na stronie szkoły  https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/stolowka-szkolna/aktualnosci