Innowacja „Nice to e-meet you” jest naszą odpowiedzią na prośby i sugestie uczniów a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje rozwijania umiejętności mówienia . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba nauki swobodnej komunikacji.

Podczas spotkań online z uczniami z całego świata uczniowie prezentują walory swojego kraju, regionu oraz miasta. Ponad to rozmawiają w języku angielskim o tym co ich interesuje, o swoich pasjach i sprawach dla nich ważnych.

Gry i zabawy naszych rodziców - krótkie wywiady z rodzicami 


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„MULTIMEDIALNY PAMIĘTNIK NASZEJ SZKOŁY”


Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Już wiem jak się nauczyć".

Uczniowie klas VIII naszej szkoły we współpracy z  Urzędem Miejskim w Choroszczy i Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy realizują innowację pedagogiczną "Samorząd terytorialny dawniej a dziś. Poznajemy sylwetki włodarzy miasta i gminy Choroszcz w latach 1919-2019". 14 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Jana Godlewskiego, który w latach 1998-1999 pełnił funkcję burmistrza Choroszczy.