Innowacja „Nice to e-meet you” jest naszą odpowiedzią na prośby i sugestie uczniów a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje rozwijania umiejętności mówienia . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba nauki swobodnej komunikacji.

Podczas spotkań online z uczniami z całego świata uczniowie prezentują walory swojego kraju, regionu oraz miasta. Ponad to rozmawiają w języku angielskim o tym co ich interesuje, o swoich pasjach i sprawach dla nich ważnych.