INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

,,Zasady fair-play w życiu i sporcie"

 

 • Wstęp:  

 

Współzawodnictwo sportowe nie tylko łączy się z rywalizacją sportową pomiędzy dwoma zespołami, ale również „kibicami” chcącymi dopingować swoje drużyny.           

 Świat kibicowski jest światem złożonym. Występują w nim zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty sportowego dopingu. Doping może przybierać formę zdrowego wspierania swoich ulubieńców albo przyjmować zachowania agresywne i niepożądane. 

 W naszej innowacji chciałybyśmy skupić na tej lepszej sferze „sportowego  święta”. Przede wszystkim ukazać piękno prawdziwego i kulturalnego kibicowania. 

Piękno, które wynika z poszanowania do przeciwnika, respektowania zasada Fair – Play oraz poszanowania wartości rywalizujących ze sobą klubów. 

Nasza innowacja skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Choroszczy uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz na zajęcia wychowania fizycznego, ma na celu                   poznaniu przez uczniów zasady kulturalnego kibicowania oraz zasady Fair – Play. 

 Uważamy, że w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo mało mówi się o zachowaniu na stadionie, warto uświadamiać młodych ludzi jak powinno się zachowywać w miejscach publicznych oraz jak doping potrafi wpływać na odbiór i poziom  widowiska sportowego. 

 

 

 • Charakterystyka placówki: 

 

 

 • Miejscem innowacji pedagogicznej będzie Szkoła Podstawowa w Choroszczy.
 • Autorem projektu są nauczyciele wychowania fizycznego Beata Guziejko, Kamila Reduta,Jolanta Dworakowska-Dojlida oraz wychowawcy świetlicy Anna Kozłowska , Agnieszka Sławińska, Agnieszka Łuniewska.

 

 

 • Charakterystyka organizacyjne:  

 

 • Innowacja  będzie realizowana podczas zajęć w świetlicy szkolnej , lekcji wychowania fizycznego oraz podczas  wydarzeń  sportowo 

– rekreacyjnych organizowanych w szkole.

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII 

 

 Czas trwania: marzec 2023- marzec 2024 

 

 

 • Cele ogólne innowacji:  

 

 • Rozbudzenie zainteresowania tematyką kibicowania - organizacja Szkolnego Dnia Kibica.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw kulturalnego kibicowania. 
 • Poznanie zasady Fair – Play podczas rozgrywanych meczów. 
 • Wzmocnienie więzi koleżeńskich. 

 

 

 • Cele szczegółowe innowacji: 

 

 • Kształtowanie postaw kulturalnego kibicowania: 
 • zachowanie kultury słowa, 
 • szacunek do przeciwnika, 
 • szacunek do barw narodowych i hymnu, 
 • szacunek do własnej drużyny i drużyny przeciwnika, 
 • szacunek do drugiego człowieka, 
 • Zapoznanie uczniów z konsekwencją zachowań niezgodnych z prawem podczas sportowych imprez masowych. 

 

 

 • Treści programowe

 

 • Angażowanie uczniów do pomocy przy organizacji wydarzeń rekreacyjno- sportowych.
 • Organizacja Szkolnego Dnia Kibica.
 • Stworzenie zasad kulturalnego kibicowania oraz dekalogu dobrego kibica. 

 

 • Ewaluacja innowacji:  

 

 • Ewaluacja programu będzie polegała na: 
 • przeprowadzeniu testu z zakresu zasad kulturalnego kibicowania.

 

 • Podsumowanie:  

 

Program ukierunkowany jest na promowanie aktywnego i zarazem bezpiecznego dopingowania jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego.  

 

 • Test wiedzy: 

 

Spośród poniższych odpowiedzi zaznacz zachowania kulturalnego kibicowania. 

 1. Czy obrażenie przeciwnika jest zgodne z zasadą FAIR – PLAY? 
  1. Tak 
  2. Nie  1. Czy w czasie meczu piłkarskiego można korzystać z środków pirotechnicznych? 
 1. a) Tak 
 2. b) Nie 

                3 Czy w czasie kibicowania dozwolone jest używanie wulgaryzmów?

                                    a)tak

b)nie

 1. Czy w trakcie meczu użyłbyś/użyłabyś sformułowania  “sędzia kalosz”

a)tak

b)nie 

 1. Czy według zasad fair play uczciwa gra odbywa się na każdym etapie rywalizacji?

a)tak

b)nie

 1. W czasie meczu zawodnik po przewinieniu dokonanym na przeciwniku powinien:

a)udawać, że nic się nie stało, 

b)zrzucić winę na przeciwnika,

c)podać rękę, przeprosić

7.Czy zawodnik po odgwizdaniu przewinienia powinien dyskutować  z sędzią?

a)tak

b)nie 

8.Czy zgodnie z zasadą Fair play dążymy do zwycięstwa za wszelką cenę?

a)tak

b)nie

9.Kto był twórcą idei fair play?

a)Pierre de Coubertin

b)Zbigniew Boniek

c)Apoloniusz Tajner