W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina uczniom klas IV - VIII o zwrocie lektur i innych książek do dnia 9 czerwca 2021 r. Termin zwrotu podręczników zostanie podany później.

Walentyna Litwin - nauczyciel bibliotekarz