Drodzy uczniowie, w tym tygodniu proszę Was o dokonanie odpowiedzialnej samooceny z wychowania fizycznego. Prześlijcie ją, co najmniej w formie stopnia szkolnego. Przedstawcie swoje mocne i trochę słabsze strony. Im pełniejsza będzie samoocena, tym lepiej będziemy mogli współpracować ze sobą w przyszłym roku szkolnym.

Zadanie uzupełniające na ten tydzień to gry i zabawy rekreacyjno- sportowe według Waszej inwencji.