Temat: Pisownia rz i ż - ćwiczymy ortografię

 

Wykonaj zadania w podanej kolejności:

1. Przepisz do zeszytu z niebieskich ramek z podręcznika str.221-222 tylko te zasady i wyjątki, które dotyczą pisowni rz i ż (nie przepisywać zasad i wyjątków, dotyczących pisowni ch i h).

2. Wykonać zadanie 4 a,b,c z podręcznika str 222 (proszę we wszystkich poleceniach skupić się na wyrazach z rz i ż np. 4a Przyjrzyj się ilustracji i zapisz wyrazy z rz i ż itd.

3. Sprawdź zdobytą wiedzę na stronie NUADU do 30.03.2020r. do godziny 14.00 

W poniedziałek sprawdzę jak poradziliście sobie z podanymi zadaniami i ocenię Was (potraktujcie tą pracę poważnie i przygotujcie się do niej solidnie!)

 

Temat: Kiedy spotkam poszkodowanego... "Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie"

1.Proszę przeczytać tekst ze str. 316-317

2. Przepisać z żółtej ramki informację o przypowieści str.317

3. Wykonaj ustnie polecenie 1 str 316 z podręcznika

4. Wykonaj pisemnie w zeszycie do 01.04.2020 zadanie 2, 3a,c, 4a str.317

Ważne: Proszę wszystkie zadawane prace wykonywać na biężąco, natomiast wysyłać na maila klasowego tylko te, o których wcześniej napiszę, że należy wysłać.

Na razie planuję sprawdzić i ocenić zadania z NUADU- zadane na 30.03.2020r.

Musicie odpowiedzialnie podejść do wykonywanych poleceń i angażować się w pracę wykonywaną w domu, ponieważ po powrocie do szkoły będzie trudno nadrobić zaległości. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam.