Temat: Władza sądownicza w Polsce.

 Temat wpisz do zeszytu.

Przeczytaj poniższą notatkę i temat w podręczniku str. 146, następnie odpowiedz na pytania z podręcznika 2, 3 str. 150 oraz 5,6 str.151.

Możesz również wykorzystać wiadomości w e-podręczniki

https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-polsce/D17DnRhi3

 

Wykonane zadania wyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem wos do 2 kwietnia. W razie trudności, pytań proszę pisać do mnie na ten sam adres.

 

NOTATKA (możesz ją wkleić do zeszytu, zawiera najważniejsze informacje)

 

 Konstytucyjne zasady działania sądów w Polsce

Zasada niezależności sądów

– są odrębną władzą państwową

– orzeczenia sądów nie mogą być zmieniane przez władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą

Zasada niezawisłości sędziów

- sędziowie podlegają tylko konstytucji i ustawom

- sędziowie przy orzekaniu kierują się jedynie przepisami prawa i własnym sumieniem

- sędziowie są wolni od nacisków

- gwarancje niezawisłości sędziów:

immunitet sędziowski – zakaz zatrzymania i aresztowania bez zgody właściwego sądu

nieusuwalność z urzędu

apolityczność –  zakaz przynależności do partii politycznych i związków zawodowych

Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego – od każdej sprawy

rozpatrzonej w sądzie pierwszej instancji musi istnieć możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji

Hierarchia sądów w Polsce

  1. Sąd Najwyższy- to organ sądowy sprawujący nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych
  2. Sądy powszechne- rozstrzygają sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

– sądy rejonowe

– sądy okręgowe

– sądy apelacyjne

  1. Sądy administracyjne

– Wojewódzki Sąd Administracyjny

– Naczelny Sąd Administracyjny

  1. Sądy wojskowe 

– wojskowe sądy garnizonowe

– wojskowe sądy okręgowe

 Trybunały

  1. Trybunał Konstytucyjny
  2. Trybunał Stanu.

 

Przyjemnej pracy!