Uczniowie klas VIII naszej szkoły we współpracy z  Urzędem Miejskim w Choroszczy i Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy realizują innowację pedagogiczną "Samorząd terytorialny dawniej a dziś. Poznajemy sylwetki włodarzy miasta i gminy Choroszcz w latach 1919-2019". 14 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Jana Godlewskiego, który w latach 1998-1999 pełnił funkcję burmistrza Choroszczy.

Pan Jan przybliżył ósmoklasistom historię samorządu terytorialnego w Polsce oraz scharakteryzował trudne czasy transformacji ustrojowej w naszym kraju. Przedstawił okoliczności powołania Komitetu Obywatelskiego w Choroszczy w 1989 roku. Omówił cele działania tej organizacji oraz podejmowane przez nią inicjatywy, w które chętnie i aktywnie angażowała się lokalna społeczność.

Pan Jan Godlewski przypomniał okoliczności, w jakich został wybrany na urząd burmistrza Choroszczy.  Opowiedział o swojej pracy, przedstawił problemy, z jakimi musiał się zmierzyć jako burmistrz pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Mówił o swoich sukcesach, zmianach, które wprowadził w naszej gminie, o współpracy z radnymi i mieszkańcami. Wspomniał też o problemach, jakie napotkał podczas piastowania funkcji burmistrza, sprawach, których nie udało mu się zrealizować.

Bardzo ciekawą i pouczającą rozmowę z Panem Janem Godlewskim przeprowadzili uczniowie klasy VIII c: Milena Rzepnicka, Weronika Smorszczewska i Oliwier Kuć. Zostanie ona spisana w formie wywiadu i opublikowana w monografii opisującej sylwetki włodarzy miasta Choroszczy w latach 1919-2019.

Ewa Zalewska