Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  Kreatywne Prace Plastyczne

religia 9.10.2020

Cel lekcji:

- utrwalenie słownictwa i zwrotów z I rozdziału

Należy wykonać ćwiczenie 1, 2 i 3 str. 14, ćw. 4 str. 15 (podręcznik). Zadania wykonujemy w zeszycie przedmiotowym. Nagranie do zadania 4 - płytka dołączona do podręcznika.

Pozdrawiam,

Monika Misijuk