Egzamin to wyzwanie nie tylko dla uczniów czy nauczycieli. To także wydarzenie budzące niepokoje rodziców, którzy martwią się o przyszłą edukację swoich dzieci. W dużej mierze wiele zależy od odpowiedniego przygotowania merytorycznego i mentalnego uczniów. Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które pomogą Państwu wesprzeć swoje dziecko w oswojeniu stresu przed zbliżającym się egzaminem i wyborem dalszej drogi edukacji.

https://drive.google.com/file/d/156TbRpmI3dfopproaVONrwklkBxzfPNf/view?usp=share_link

Małgorzata Czulewicz 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przed ósmoklasistami jeszcze majowy egzamin, ale o wyborze szkoły średniej decydują zdecydowanie wcześniej. Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej zaczyna się już w maju, ale należy pamiętać o tym, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość uzyskanych punków, na które składają się wyniki uzyskane podczas egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa.

AUTOPORTRET - XV Edycja Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 8 szkół podstawowych


Temat: Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie.