Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przed ósmoklasistami jeszcze majowy egzamin, ale o wyborze szkoły średniej decydują zdecydowanie wcześniej. Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej zaczyna się już w maju, ale należy pamiętać o tym, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość uzyskanych punków, na które składają się wyniki uzyskane podczas egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa.

Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym został określony przez Ministra Edukacji i Nauki w stosownym rozporządzeniu, pod poniższym linkiem można się zapoznać z dokumentem:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.329.0002431,rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-przedszkoli-szkol-placowek-i-centrow.html

Pozostałe ważne informacje o rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, w tym terminy i zasady rekrutacji oraz informator znajdują się pod linkiem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html

Zachęcam także do śledzenia strony www Podlaskiego Kuratora Oświaty:

https://kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-ponadpodstawowe

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania: 535-112-162

 

Małgorzata Czulewicz – pedagog szkolny i specjalny, doradca zawodowy.