Temat : Rzeki w Polsce i Europie

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę:

1. Cechy sieci rzecznej w Polsce ( zlewisko, dorzecze, asymetria dorzeczy, zasilanie wód rzek w Polsce).

2. Co to jest system rzeczny, jakie są typy ujścia rzeki?

3. Rodzaje jezior w Polsce i przykłady.

5. Znaczenie gospodarcze rzek

Temat: Higiena i choroby aparatu ruchu.

Temat: Fotografia jako dziedzina sztuki.

Temat: Wiosna Ludów na ziemiach polskich.

Temat: Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania.