Temat: Wiosna Ludów na ziemiach polskich.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 50-54. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia:

  1. Powstanie krakowskie w 1846 roku.
  2. Rabacja galicyjska w 1846 roku.

            - Jakub Szela.

  1. Wiosna Ludów w Wielkopolsce.

            - powstanie wielkopolskie w 1848 roku.

  1. Wiosna Ludów w Galicji.

         - uwłaszczenie chłopów w 1848 roku.

 

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ze stron 24-25 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia :) .