Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z działu "Aparat ruchu".

Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji

Temat: Zasady poprawnej komunikacji pozawerbalnej.