Zespół Szkół w ChoroszczyDyrektor

Ewa Zawistowska


Wicedyrektorzy

Katarzyna Adamska - Niewiarowska

Beata Gawryluk


Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.