W świetlicy w II semestrze organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania językowezajęcia związane promocją zdrowia, plastycznekonstrukcyjne oraz zajęcia ruchowe. W świetlicy zorganizowana jest galeria, w której cyklicznie prezentowane są prace wykonane przez uczniów.

Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze organizowane w świetlicy szkolnej:

  • Toll” - poznajemy język niemiecki

  • Play and Learn” – gry i zabawy z językiem angielskim

  • Z duszy przez dłonie” - zajęcia plastyczne

  • Mądra głowa”– gry i zabawy logiczne (sudoku, szachy, warcaby)

  • Ruch jest zdrowy” – turnieje tenisa stołowego

  • Odkrywcy przyrody” – zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

  • Młody konstruktor” - zajęcia rozwijają zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności techniczne, cierpliwość, systematyczność, pomagają kształtować proces zapamiętywania

  • Z komputerem za pan brat” - koło komputerowe

  • "По буквам" - oswajamy rosyjski alfabet

 

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważnym elementem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględnia się także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego. Wychowawcy świetlicy podejmują wielostronne działania kształtujące umiejętności, rozwijające pasje i zainteresowania podopiecznych oraz wpływające na kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży. Uczniowie chętnie angażują się w zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania.

Dziękujemy Pani Urszuli Szlagowskiej i uczniowi klasy VI D Karolowi Szlagowskiemu za przekazanie do świetlicy gier konstrukcyjnych, które zostanę wykorzystane podczas zajęć „Młody konstruktor”.

 

 

Wychowawcy świetlicy