W ramach tego przedsięwzięcia w klasach 0-3 podjęto szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z Internetu. Oto one:

  • we wtorek 11.02.2020 r. odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z policjantami z Posterunku Policji w Choroszczy;
  • w klasach 2 zorganizowano międzyklasowy  konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”;
  • uczniowie klas 3 tworzyli plakaty oraz prezentacje promujące bezpieczeństwo w sieci;
  • w bibliotece szkolnej przeprowadzono zajęcia czytelnicze „Dziecko w sieci” i stworzono wystawę książek na ten temat;
  • świetlica szkolna wykonała gazetkę informacyjną na głównym holu „Dzień Bezpiecznego Internetu;
  • we wszystkich klasach 0-3 nauczyciele, wychowawcy przeprowadzili zajęcia o Bezpiecznym Internecie korzystając z zasobów Internetu tj. stron: sieciaki. pl , cyfrowobezpieczni. pl , filmików, krzyżówek, quizów, rebusów i łamigłówek;
  • wychowawcy klas 0-3 na zebraniach z rodzicami przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Elżbieta Leszczyńska


Od kilku lat w naszej szkole odbywa się Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej. Uczniowie wykazują się znajomością języka angielskiego lub niemieckiego, a najlepsi wybierani są do reprezentowania szkoły na konkursie wojewódzkim. W tym roku uczniowie recytowali wiersze 13 lutego, a hasłem konkursu było "Serce".  Wyniki konkursu poniżej. Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć.

 

Język angielski:

I miejsce: Martyna Mikulska, kl. 7b

II miejsce: Zofia Ostrowska, kl. 7b

III miejsce: Magdalena Gosk, kl. 8b

Wyróżnienie: Martyna Poletyło, kl. 8b

 

Język niemiecki:

I miejsce: Emilia Mikulska, kl. 7c

II miejsce: Paulina Dąbrowska, kl. 8a

III miejsce: Martyna Kosakowska, kl. 7b

Wyróżnienie: Justyna Gajewska, kl. 7c

 

Uczennice, które zajęły miejsce pierwsze i drugie wezmą udział w konkursie wojewódzkim 27 lutego 202r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.

Agnieszka Sławińska


Szkoła Podstawowa w Choroszczy przystąpiła w roku szkolnym 2019-2020 do Międzynarodowego Projektu Humanitarno-Edukacyjnego ,,Face to Face with the Word". Zadaniem tego programu jest pokazanie, jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego i szacunku do drugiego człowieka oraz uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych poprzez m.in. niesienie pomocy. Ponadto projekt zakłada nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji  i na Bliskim Wschodzie, wzajemne poznawanie kultury i tradycji, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również wykorzystanie Internetu w edukacji.


Dnia 18.09.2019 r. uczniowie klasy 0a wzięli udział w niezwykle nowoczesnym przedstawieniu, dotyczącym skrupulatnego oszczędzania energii pt. "Jak Pstryk i Bzyk  zostali oświeceni".

Wychowawca: Dominika Guzewicz-Kuberska                 

 

                                                                

Dnia 11 lutego odbywa się Światowy Dzień Chorego, w ramach tego dnia Fundacja „Dr Clown” zachęca do wzięcia udziału w akcji: „Wszystkiego dobrego dla chorego! Poślij dobrą myśl choremu”. Organizatorzy akcji zachęcają do przesłania dobrych myśli, życzeń, pozdrowień, które później zostają przekazane przez wolontariuszy dla osób chorych znajdujących się w szpitalach i hospicjach.