Członkowie Koła historyczno-regionalnego oraz uczniowie klas siódmych i ósmych zainteresowani historią lokalną pod opieką pani Ewy Zalewskiej uczestniczyli 24 lutego 2020 roku w spotkaniu „Kawiarenki Historycznej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tematem przewodnim tego wieczoru była 101. rocznica odzyskanie niepodległości przez Choroszcz.

Pan  Józef Waczyński, historyk i  prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, wygłosił prelekcję, która ukazała działania, jakie podejmowali Polacy, a także mieszkańcy Choroszczy i okolic, które umożliwiły odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Pan Józef wyjaśnił, dlaczego Choroszcz i Białystok wyzwolono dopiero 19 lutego 1919 roku. Opowiedział również, jak mieszkańcy stolicy Podlasia świętowali pierwsze dni niepodległości.  

Następnie zostało zaprezentowanych blisko sto zdjęć ukazujących miejsca związane z I wojną światową w naszym regionie, udział mieszkańców Choroszczy i okolic w walce o niepodległość oraz zabytki upamiętniające tamte wydarzenia.

Ten wieczór historyczny poszerzył wiedzę młodzieży oraz skłonił do refleksji i zadumy nad dokonaniami minionych pokoleń Polaków. To dzięki ich bohaterstwu i zaangażowaniu w walkę o niepodległość ojczyzny, możemy dziś żyć w wolnym i suwerennym kraju.

Każdy młody człowiek powinien uczestniczyć w takich cennych lekcjach na temat przeszłości swojego państwa i regionu. Serdecznie polecamy i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach historycznych.

Ewa Zalewska