Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Państwa po odbiór świadectw szkolnych w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Uczniów uczących się w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 zapraszamy w następujących godzinach:

GODZINA 10.00 - 11.00 - KLASY 0-I

GRUPY "0" A i "0" B - miejsce odbioru - przed wejściem głównym do szkoły

KLASY I - miejsce odbioru - boisko szkolne

GODZINA 11.00- 11.15 - przerwa na dezynfekcję

GODZINA 11.20 - 12.20 - KLASY II - III

KLASA II A i II B - miejsce odbioru - przed wejściem głównym do szkoły

KLASA II C i II D, III A, III B, III C i III D - miejsce odbioru- boisko szkolne

Uczniów uczących się w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A zapraszamy w następujących godzinach:

GODZINA 8.00 - 9.00 - KLASY VIII, VII oraz VI A, VI B, VI C i VI D

Miejsce odbioru - klasy VIII i VII  - plac przed wejściem głównym do szkoły

Miejsce odbioru -klasy VI A, VI B, VI C, VI D - parking przy szkole

GODZINA 9.00 - 9.15 - przerwa na dezynfekcję

GODZINA 9.20 - 10.20 - KLASY IV A, IV B, V A, V B, V C, V D, V E, V F, VI E

Miejsce odbioru - klasy IV A, IV B, V A, V B, V C, VI E - plac przed wejściem głównym do szkoły

Miejsce odbioru - klasy V D, V E, V F - parking przy szkole.

Każdy obierający świadectwo szkolne powinien posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.

Prosimy o zachowywanie bezpiecznych odległości oraz nie korzystanie z parkingu na terenie szkoły.

Nieodebrane świadectwa w ww terminie i godzinach zostaną przekazane do sekretariatu szkolnego przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Odbiór nieodebranych świadectw będzie możliwy od dnia 29.06.2020 r. przez cały okres wakacji w godzinach 8.00 - 15.00.

Dyrektor szkoły